May the music never stop!

May the music never stop!

Drogie Państwo, pod choinką znaleźliśmy taki oto ruchomy obrazek z naszego Objazdowego Niemego Kina… a zatem z życzeniami, aby Muzyka nigdy w Was nie ucichła, radośnie wchodzimy w kolejny rok… = Ladies and Gentlemen, we’ve found this little moving picture from our...