największemu Kontrabasiście wśród poetów…
in memoriam Wojciech Młynarski