muzikanty_logo_90

po rozlicznych deliberacjach dorobiliśmy się właśnie cud loga (czyt: nam się podoba!), którego autorem jest przerażająco uzdolniony Grzegorz Myćka. Dziękujemy!
after never-ending deliberation, we’ve got a wonderful logo (meaning: we like it!), created by frightfully talented Grzegorz Myćka. Thanks!