sezon2016

tak na oko około 12 tysięcy kilometrów, z czego 10 w naszym małym radzieckim czołgu z przyczepką (słownie: dziesięć tysięcy łado-kilometrów!), który tylko od czasu do czasu zamieniamy na samolot. a jak Wasze plany na wakacje?

about 12’000 km, and around 10/12 of that in our litte soviet tank with a caravan (in other words: ten thousand lada-kilometers), and only from time to time we can switch it for a plane. so… how is your vacation planning?