Drogie Państwo,

pod choinką znaleźliśmy taki oto ruchomy obrazek z naszego Objazdowego Niemego Kina… a zatem z życzeniami, aby Muzyka nigdy w Was nie ucichła, radośnie wchodzimy w kolejny rok… =

Ladies and Gentlemen,

we’ve found this little moving picture from our Wandering Silent Cinema under the christmass tree… so with the wishes „may the Music never stop in you!” we happily enter another year… =]