onk_rosja

prapremierowe „Objazdowe Nieme Kino” w Petersburgu, cztery seanse, za nami. dzięki Elagin Park Festival, dzięki cudowna publiczności! wracamy do pracy, привет!

pra-premiere of „Wandering Silent Cinema” in Sankt Petersburg, four shows, finally behind us. thank you Elagin Park Festival, thank you wonderful audience! back to work, привет!