Objazdowe Nieme Kino plakat (autor: Grzegorz Myćka)

zdecydowanie zapraszamy na premierę (i pokazy okołopremierowe) Objazdowego Niemego Kina:

  • Kraków, Festiwal ULICA – 7, 8, 9 lipca 2016
  • Praga (Czechy), Festival Za Dveřmi – 12, 13 lipca 2016
  • Gliwice, Festiwal ULICZNICY – 15, 16, 17 lipca 2016
  • Dubicze Cerkiewne, Orla, Hajnówka, Festiwal WERTEP – 5, 6, 7 sierpnia 2016

wejściówki u organizatorów festiwali, niemal kompletnie tracimy nad nimi kontrolę =)

PS plakat zmajstrował nieprzerwanie niebezpiecznie uzdolniony, powoli nasz nadworny ilustrator – Grzegorz Myćka, polecamy tego czarodzieja.

PPS premiera jest współfinansowana ze środków Województwa Śląskiego, za co raz jeszcze dziękujemy!

we definitely invite you to our premiere (as well as festival shows around the premiere) of our Silent Wandering Cinema:

  • Kraków, Festiwal ULICA – 7, 8, 9 July 2016
  • Praha (Czech Republic), Festival Za Dveřmi – 12, 13 July 2016
  • Gliwice, Festiwal ULICZNICY – 15, 16, 17 July 2016
  • Dubicze Cerkiewne, Orla, Hajnówka, Festiwal WERTEP – 5, 6, 7 August 2016

free tickets available at the festivals’ offices, we’ve lost entrance control almost completely =]

PS poster made by still frightfully talented, slowly becoming our in-house illustration artist, Grzegorz Myćka, we definitely recommend this wizard.

PPS we’re still absolutely thankful for the Silesian Voivodeship for financial aid.