rastatt_bremen

TANKeschön tête à tête!, TANKeschön La Strada! TANKeschön Deutschland!

szalony czas, niesamowite wsparcie drużyn festiwalowych, cudowna publiczność! pierwsze 14 niemieckich TANKów zainstalowano, jedno koło do Łady naprawiono!

TANKeschön tête à tête!, TANKeschön La Strada! TANKeschön Deutschland!

crazy time, incredible festival teams’ support, marvelous audience! first 14 German TANKs deployed, one Lada wheel repaired =)